UMROH--ramadhan-12-hari

UMROH  ramadhan 12 hari
Zoom
17_foto_maskapai_2.jpg 17_IMG-20160608-WA008.jpg 17_IMG-20161222-WA0003.jpg
SHARE


PROGRAM UMRAH RAMADHAN 12HARI

 

HariKe-/Tanggal

RUTE PERJALANAN

AGENDA PERJALANAN

 

DAERAH – JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahiim.

Jamaahdiharapkanberkumpul paling lambat jam 19.00 di BandaraSoekarnoHatta Terminal 2D Gate 1 atau 2.

PERTAMA

 

 

 

1

JAKARTA

ABU DHABI

JEDAH

MADINAH

Setelahitujamaah check-in kemudian boarding.

SiapterbangmenggunakanMaskapai Etihad dengan no flight:

 

Q EY 471G CGK AUH 00150600

Jamaah transit 2 jam di Abu Dhabi.

 

Kemudian, dari Abu Dhabi JamaahbertolakkeJedahmenggunakanmaskapai yang samadengan no flight:

 

Q EY 333G AUH JED 0755 1000

Setelahurusan di ImigrasiBandara Haji Jedah, rombonganjamaahbertolakmenujuke Madinah. Selama di perjalanJedah-Madinah, jamaahakanmendapatkan 1x makandan snack. Perjalananditempuhkuranglebih 5-6jam.

SampaiMadinah, check-inhotel danistirahatkemudiandilanjutkanmemperbanyakibadah di Masjid Nabawi.

 

KEDUA

 

2

MADINAH

Ziarah di sekitar Masjid Nabawi

MemperbanyakI’tikaf di Masjid Nabawi

Shalat subuhberjamaah di Masjid Nabawi. SetelahsarapanpagiziarahkeMakamBaqi’ danRaudhahsertakeMakamRasulullah SAW, danduasahabatsetianya Abu Bakar RA dan Umar IbnKhattab RA

KETIGA

 

3

MADINAH

 

City tour dalam kota Madinah.

Memperbanyak  I’tikaf di Masjid Nabawi

(insyaAllah memulai puasa pertama)

Waktu pagi 07.30 para jamaah akan mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Madinah, diantaranya: Masjid Quba’ (Masjid Pertama di Madinah), Masjid Qiblatain, Jabal Uhud dan Makam para syuhada’ perang Uhud, percetakan al Quran Madinah dan pasar kurma. Setelahziarahselesaikembalike hotel danmelakukanibadahsebagaimanabiasanya.

KEEMPAT

 

4

MADINAH

MEKAH

Pukul 10.00SemuakoperJama’ahsudahberada di depankamarmasing-masingdipastikantidakadabarang yang tertinggal, sertaJama’ahsudahMandiIhrom.

Pukul 12.30Usaisholatzhuhurbersiap-siapuntukcheck out hotel, seluruhkunci hotel dikumpulkankeTeam Leader/ Mutowif.

DipastikanSemuaJama’ahLaki-lakisudahmemakaiBajuIhrom (dibolehkanmasihmemakaipakaiandalam, ketika di Bir Ali harussudahdilepas).

 

 

Pukul16.00

Setelahsolatasar, bersiap-siapuntukberumrah. MenujuMekkah  singgah di   Bir  aliuntukmiqat,  memulai    ihram/ niat  Umrah    yang  pertama.

Diperjalananjamaahmelaksanakanbukabersamadenganmakankecilsebagaipembatalpuasa

Pukul22.00

Tiba di Mekkah, check in hotel,makanmalamdanistirahatsebentarselanjutnyakeMasjidil Haram untukthawaf, sa'i, dantahallul (Umrah I).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELIMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

MEKAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AcaraBebas/MemperbanyakIbadahmembaca al-Quran dandzikirdi Masjidil Haram.Diisipengajian-pengajiandaripembimbingatauKiyai.

Malamnyasolattarawehberjamaahatausolattahajuddilanjutkansahurdihotel.

 

 

KEENAM

 

 

6

MAKKAH

City tour dalam kota MEKAH &

Memperbanyak  I’tikaf di MASJIDIL HARAM

 

City Tour sekitarkotaMakkah.

Waktupagi07.30 parajamaahmengunjungibeberapatempatbersejarahdalamkotaMakkah. Diantaranya; JabalTsur, JabalHira, Padang Arafah, JabalRahmah, Muzdalifah, MinadanMasjid Ji’ranah

 

Dan dilanjut UMROH KE II  ambil miqot dari JIRONAH.

KETUJUH

 

7

MAKKAH

AcaraBebas/MemperbanyakIbadahmembaca al-Quran dandzikirdi Masjidil Haram. Diisipengajian-pengajiandaripembimbingatauKiyai.

Malamnya solat taraweh berjamaah atau solat tahajud dilanjutkan sahur dihotel.

KEDELAPAN

 

8

MAKKAH

 

AcaraBebas/MemperbanyakIbadahmembaca al-Quran dandzikirdi Masjidil Haram. Diisipengajian-pengajiandaripembimbingatauKiyai.

Malamnyasolattarawehberjamaahatausolattahajuddilanjutkansahurdihotel.

 

BagiJamaah yang ingin UMROH ke III bersama-samadenganambil MIQOT dari TAN’IM. (dilakukan di sore hariambilmiqotdanthowafnyamalamharisetelahbukapuasaatausetelahsolattaraweh)

 

(bagi yang sehatdankondisibadannyamasihkuat)

KESEMBILAN

 

9

MAKKAH

AcaraBebas/MemperbanyakIbadahmembaca al-Quran dandzikirdi Masjidil Haram. Diisipengajian-pengajiandaripembimbingatauKiyai.

Malamnyasolattarawehberjamaahatausolattahajuddilanjutkansahurdihotel.

KESEPULUH

 

10

MAKKAH

AcaraBebas/MemperbanyakIbadahmembaca al-Quran dandzikirdi Masjidil Haram. Diisipengajian-pengajiandaripembimbingatauKiyai.

Malamnyasolattarawehberjamaahatausolattahajuddilanjutkansahurdihotel.

 

Atau

 

Ziarah museum HARAMAIN dandilanjutkanambilmiqotdariHudaibiyah

(khususbagijamaah yang fisiknyamasihkuatkarenapuasadansifatnyakondisional)

KESEBELAS

 

11

MAKKAH

JEDAH

sebelumsahur / setelahsubuhjamaahmelaksanakanthowafwada

 

City Tour sekitarkota JEDAH.

danpersiapankepulangan checkout hotel mekah.

 

 

Kopersudahharusterkumpul di loby hotel pukul 07.00

Dan insyaAllah checkout hotel pukulsetelahsolatdzuhur

 

Dan insyaAllah checkout hotel pukulsetelahsolatdzuhurbersiap-siapuntukkeJeddah untuk City Tour, mengunjungidanmelewati Masjid Qishos, Balad Shopping Center, Masjid Terapungdandilanjutkandenganmakansiang.

Jamaahkemudian check-in hotel di Jedahuntukistirahatsampai jam 12 malam. Setelahitu check-out menujubandara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEDUABELAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

JEDAH

ABU DHABI

JAKARTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rombonganjamaahdiharuskan minimal 5 jam sebelumkeberangkatansudahharusberada di bandaraJedah.

Diharapkanparajamaahtidakbolehadabarangbawaanbaik yang dibawakekabinpesawatdanbagasitertinggal di Jedah.

Akan terbangke Jakarta dan transit di Abu Dhabi 2jam

Q EY 314G JED AUH 0530 0900

Q EY 472G AUH CGK 1105 2245

 

RINCIAN HOTEL

PAKET

HOTEL MAKKAH

HOTEL MADINAH

HOTEL JEDAH

MASKAPAI

REGULER

12HARI

RIYADA ELHIJRA /FINAL REHAB SETARAF

SURFAH /MUKHTAR INTL MADINAH / SETARAF

MENYESUAIKAN

 

**Catatan :

  • Tanpamenguranginilaiibadah, harga, penerbangan, akomodasi, Program dapatberubahsewaktuwaktudenganpemberitahuanterlebihdahulusesuaikondisidankeadaan di lapangan.